วันที่ 5 ธ.ค.60 เวลา 1300 กำลังพลและแม่บ้าน ช.3 พัน.302 ได้เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

       เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.60 เวลา 1300 กำลังพลและแม่บ้าน ช.3 พัน.302 ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ บริเวณทางขึ้นพระมหาชัยเจดีย์ศรีสมอแขลง ต.วังทอง อ.วังทอง จว.พ.ล. เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี พล.ต.ภาณุวัฒน์ เหนียวแน่น ผบ.พล.พัฒนา 3 เป็นประธานในพิธีฯ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 300 คน
^