วันที่ 6 ธ.ค.60 ทดสอบร่างกายประจำเดือน ธ.ค.60

       เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.60 กำลังพล ช.3 พัน.302 ได้ทำการทดสอบร่างการประจำเดือน ธ.ค.60 ตามนโยบาย ผบ.ช.3 พัน.302 เพื่อให้สมรรถภาพร่างกายที่ดีของกำลัง ณ หน้า บก.ช.3 พัน.302
^