วันที่ 8 ธ.ค.60 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ได้มอบที่คว่ำภาชนะและถ้วยใส่เครื่องปรุงสำหรับอาหารของโรงประกอบเลี้ยงพร้อมทั้งเข้าตรวจโรงประกอบอาหาร ช.3 พัน.302และได้จัดเลี้ยงอาหารพิเศษแก่กำลังพลพลทหาร

       เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.60 เวลา 1700 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ได้มอบที่คว่ำภาชนะและถ้วยใส่เครื่องปรุงสำหรับอาหารของโรงประกอบเลี้ยงพร้อมทั้งเข้าตรวจโรงประกอบอาหาร ช.3 พัน.302 เพื่อตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้ถูกคุณลักษณะของโรงเประกอบเลี้ยงและจัดเลี้ยงอาหารพิเศษแก่กำลังพลพลทหารตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาในเรื่องการดูแลสวัสดิการชั้นผู้น้อย ณ โรงประกอบเลี้ยง ช.3 พัน.302
^