วันที่ 13 ธ.ค.60 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 พร้อมคณะนายทหาร เข้าเยี่ยม และมอบของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แก่ภรรยาของกำลังพลที่คลอดบุตรใหม่

       เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.60 เวลา 1200 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 พร้อมคณะนายทหาร เข้าเยี่ยม และมอบของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แก่ภรรยาของกำลังพลที่คลอดบุตรใหม่ จำนวน 3 ราย คือ 1.ภรรยาของ จ.ส.อ.ธีรวัฒน์ ดวงดี สังกัด ช.3 พัน.302 ร้อย 1
2.ภรรยา ส.อ.สันทัด อิ่มเอิบ สังกัด ช.3 พัน.302 ร้อย 2
3.ภรรยา ส.อ.นัสภู โพชัยคุบ สังกัด ร้อย.คม.และซบร.ช.3 พัน.302
ณ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จว.พ.ล.
1
^