วันที่ 13 ธ.ค.60 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 พร้อมคณะนายทหาร เข้าเยี่ยม จ.ส.อ.บุญพา ศักดีเมือง สังกัด ร้อย.คม.และซบร.ช.3 พัน.302 ที่ป่วย เข้ารับการรักษาตัว ณ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จว.พ.ล.

       เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.60 เวลา 1230 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 พร้อมคณะนายทหาร เข้าเยี่ยม จ.ส.อ.บุญพา ศักดีเมือง สังกัด ร้อย.ช.เครื่องมือและซ่อมบำรุง ช.3 พัน.302 ที่ป่วย เข้ารับการรักษาตัว ณ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จว.พ.ล. พร้อมทั้งได้มอบเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และครอบครัวของกำลังพล
1
^