วันที่ 14 ธ.ค.60 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ได้ให้การต้อนรับ พล.ท.กิตติศักดิ์ แม้นเหมือง ตำเเหน่ง ที่ปรึกษากองทัพภาคที่3 พร้อมคณะ ในการเข้าตรวจโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบตามแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพิ่มเติมปี 2559 สนับสนุน (ปภ.) ในพื้นที่ จว.ก.พ.

       เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.60 เวลา 0900 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ได้ให้การต้อนรับ พล.ท.กิตติศักดิ์ แม้นเหมือง ตำเเหน่ง ที่ปรึกษากองทัพภาคที่3 พร้อมคณะ ในการเข้าตรวจโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบตามแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพิ่มเติมปี 2559 สนับสนุน (ปภ.) ในพื้นที่ จว.ก.พ. จำนวน 3 พื้นที่ ได้แก่
1.โครงการขุดลอกแก้มลิงคลองเก้ง และก่อสร้างระบบระบายน้ำ ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จว.ก.พ.
2.โครงการขุดลอกสระเพื่อกักเก็บน้ำ ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จว.ก.พ.
3.โครงการขุดลอกห้วยทราย ต.บ้านพราน อ.พรายกระต่าย จว.ก.พ. ตามลำดับ
^