วันที่ 12 ธ.ค.60 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ. ช.3 พัน.302 เข้าตรวจบ้านพักของกำลังพล ช.3 พัน.302

       เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 60 เวลา 1600 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ตรวจบ้านพักกำลังพล ช.3 พัน.302 ได้พบปะพูดคุยกับกำลังพลและครอบครัว ณ บ้านพักกำลังพล ช.3 พัน.302
1
^