วันที่ 13 ธ.ค.60 หน่วยฝึกทหารใหม่ได้ดำเนินการฝึกยิงปืนให้กับทหารใหม่ ณ สนามยิงปืนทราบระยะ ค่ายสมด็จพระบรมไตรโลกนาท จว.พ.ล.

       เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 60 เวลา 1230 หน่วยฝึกทหารใหม่
ได้ดำเนินการฝึกยิงปืนให้กับทหารใหม่เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจสอบ ณ สนามยิงปืนทราบระยะ ค่ายสมด็จพระบรมไตรโลกนาท จว.พ.ล.
1
^