วันที่ 15 ธ.ค. 60 หน่วย ช.3 พัน.302 ได้ดำเนินการสนับสนุนงานกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ในการถากถางพื้นที่และขุดบ่อขยะบริเวณสนามกอล์ฟดงภูเกิด

       เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 60 เวลา 1300 หน่วยได้ดำเนินการสนับสนุนงานกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ในการถากถางพื้นที่และขุดบ่อขยะบริเวณสนามกอล์ฟดงภูเกิด โดยมี พ.อ.สราวุธ เมืองแมะ รอง.ผบ.บชร. 3 ตรวจการปฏิบัติงาน
1
^