วันที่ 15 ธ.ค. 60 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เข้าตรวจงานอุทกพัฒน์ ขุดลอกคลองโกรงเกรง ณ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

       เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 60 เวลา 1500 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เข้าตรวจงานอุทกพัฒน์
ขุดลอกคลองโกรงเกรง ณ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานต่อไป
1
^