วันที่ 15 ธ.ค. 60 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกำลังพลและครอบครัว ด้วยการเต้นแอโรบิก โดยมีจุดประสงค์เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

       เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 60 เวลา 1730 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกำลังพลและครอบครัว ด้วยการเต้นแอโรบิก โดยมีจุดประสงค์เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ณ อาคารอเนกประสงค์ชุมชน ช.3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาท จว.พ.ล. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 69 คน
1
^