วันที่ 26 ต.ค. - 17 ธ.ค. 60 หน่วย ช.3 พัน.302 ได้ดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จว.พ.ล.

       ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. - 17 ธ.ค. 60 หน่วย ช.3 พัน.302 ได้ดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จว.พ.ล. ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการ ผลการดำเนินงาน 75 %
1
^