วันที่ 26 ต.ค. - 17 ธ.ค. 60 หน่วย ช.3 พัน.302 ได้ดำเนินการปรับปรุงสนามเด็กเล่น ร.ร.บ้านน้ำจวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จว.พ.ล.

       ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. - 17 ธ.ค. 60 หน่วย ช.3 พัน.302 ได้ดำเนินการปรับปรุงสนามเด็กเล่น ร.ร.บ้านน้ำจวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จว.พ.ล. ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการ ผลการดำเนินงาน 90 %
1
^