วันที่ 19 ธ.ค.60 พ.ท.คเชนทร์ แอ๊ดมา รอง ผบ.ช.3 พัน.302 เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ ครั้งที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.8 บ.เขาสมอแคลง ต.วังทอง อ.วังทอง จว.พ.ล.

       เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๖๐ เวลา 0900 พ.ท.คเชนทร์ แอ๊ดมา รอง ผบ.ช.3 พัน.302 เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ ครั้งที่ 1 โดยมี พ.อ.สกนธ์ เพชรทอง รอง ผบ.พล.พัฒนา 3 เป็นประธานฯ ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.8 บ.เขาสมอแคลง ต.วังทอง อ.วังทอง จว.พ.ล.
1
^