วันที่ 19 ธ.ค.60 ตอนส่งกำลังฯ ได้เดินทางไปตรวจรับเครื่องมือช่าง ของงบประจำปี ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ในการตรวจรับงานจ้างซ่อมของ บริษัท วงศธร ฯ ผู้ดำเนินการซ่อม ที่ จ.นครสวรรค์

       เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.60 เวลา 0900 ตอนส่งกำลังฯ ได้เดินทางไปตรวจรับเครื่องมือช่าง ของงบประจำปี 2560 (เพิ่มเติม) โดยมี พ.อ. พิจิตร บุญญสุบรรณ พร้อมคณะ กช.
ในการตรวจรับงานจ้างซ่อมของ บริษัท วงศธร ฯ ผู้ดำเนินการซ่อม ที่ จ.นครสวรรค์
1
^