วันที่ 19 ธ.ค. 60 ร้อย.รส.ที่ 3 (อ.นครไทย) ร่วมกับ กำนันตำบลนครชุม ลงพื้นที่ตรวจสอบฝายมีชีวิต "นครชุมร่วมใจ" ณ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

       เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 60 เวลา 1000 ร้อย.รส.ที่ 3 (อ.นครไทย) ร่วมกับ กำนันตำบลนครชุม ลงพื้นที่ตรวจสอบฝายมีชีวิต "นครชุมร่วมใจ" ณ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก จากการตรวจสอบ
พบว่าบันไดด้านหลังฝายแอ่น และตัวฝายยุบตัวจำนวน 3 ช่อง
1
^