วันที่ 19 ธ.ค. 60 หน่วย ช.3 พัน.302 ได้ดำเนินการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการขุดลอกคลองและตัดแต่งกิ่งไม้ ภายในหน่วยและบ้านพักกำลังพล

       เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 60 เวลา 1330 หน่วย ช.3 พัน.302 ได้ดำเนินการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการขุดลอกคลองและตัดแต่งกิ่งไม้ ภายในหน่วยและบ้านพักกำลังพล ช.3 พัน.302
1
^