กองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ ๓ จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์สนับสนุน กรม.รพศ.4 ในการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารกองบังคับการกรม

       กองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์สนับสนุน กรม.รพศ.4 ในการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารกองบังคับการกรม ณ ค่ายสฤษดิ์เสนา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
1
^