วันที่ 20 ธ.ค.60 หน่วย ช.3 พัน.302 ได้ดำเนินการฝึกขยายผลตามคู่มือแบบฝึกพระราชทานฯ ให้กับกำลังพลภายในหน่วย

       เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.60 เวลา 0830 หน่วยได้ดำเนินการฝึกขยายผลตามคู่มือแบบฝึกพระราชทานฯ ให้กับ กำลังพลภายในหน่วย โดยฝึกตั้งแต่วันที่ 20 – 23 ธ.ค. 60 ณ ลานพื้นแข็งหน้า บก.ช.3 พัน.302
^