วันที่ 20 ธ.ค. 60 พ.ท.คเชนทร์ แอ๊ดมา รอง ผบ.ช.3 พัน.302 เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพกำลังพล และครอบครัว ด้วยการเต้นแอโรบิก โดยมีจุดประสงค์เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ณ อาคารอเนกประสงค์ชุมชน ช.3

       เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 60 เวลา 1700 พ.ท.คเชนทร์ แอ๊ดมา รอง ผบ.ช.3 พัน.302 เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพกำลังพล และครอบครัว ด้วยการเต้นแอโรบิก โดยมีจุดประสงค์เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ณ อาคารอเนกประสงค์ชุมชน ช.3 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 61 คน
1
^