วันที่ 21 ธ.ค. ๖๐ หน่วยได้ดำเนินการฝึกขยายผลตามคู่มือ/แบบฝึกพระราชทานฯ ให้กับกำลังพลภายในหน่วย โดยฝึกบุคคลท่าอาวุธ เริ่มฝึกตั้งแต่วันที่ 20 – 23 ธ.ค. 60

       เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. ๖๐ เวลา 0830 หน่วยได้ดำเนินการฝึกขยายผลตามคู่มือ/แบบฝึกพระราชทานฯ ให้กับกำลังพลภายในหน่วย โดยฝึกบุคคลท่าอาวุธ เริ่มฝึกตั้งแต่วันที่ 20 – 23 ธ.ค. 60
ณ ลานพื้นแข็งหน้า บก.ช.3 พัน.302
1
^