วันที่ 21 ธ.ค. 60 หน่วย ช.3 พัน.302 ได้ดำเนินการสนับสนุนงานกำลังพลและยุทโธปกรณ์ในการถากถางพื้นที่ และขุดบ่อขยะบริเวณสนามกอล์ฟดงภูเกิด

       เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 60 เวลา 0830 หน่วย ช.3 พัน.302 ได้ดำเนินการสนับสนุนงานกำลังพลและยุทโธปกรณ์ในการถากถางพื้นที่ และขุดบ่อขยะบริเวณสนามกอล์ฟดงภูเกิด
1
^