วันที่ 21 ธ.ค.60 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 มอบหมายให้ ร.อ.สมิทธ์ เจริญกิจ ผบ.ช.3 พัน.302 ร้อย.3 ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ จ.ส.อ.อำพร ฟองหล่ำ บิดาของ จ.ส.อ.เสถียร ฟองหล่ำ ณ วัดนครสวรรค์ อ.เมือง จว.นว.

       เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.60 เวลา 1600 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 มอบหมายให้ ร.อ.สมิทธ์ เจริญกิจ ผบ.ช.3 พัน.302 ร้อย.3 ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ จ.ส.อ.อำพร ฟองหล่ำ
บิดาของ จ.ส.อ.เสถียร ฟองหล่ำ สังกัด ช.3 พัน.302 ร้อย.3 ณ วัดนครสวรรค์ อ.เมือง จว.นว.
1
^